برچسب: فرزندان

آیت الله سبحانی 0

آیت‌الله جعفر سبحانی : امکان ترببت دینی در آپارتمان وجود ندارد

آیت‌الله جعفر سبحانی : امکان ترببت دینی در آپارتمان وجود ندارد. 🔹از نظر اخلاقی ساخت آپارتمان صحیح نیست 🔹امکان ارتباطات همسایگان را فراهم نمی‌کند. 🔹بچه‌ها در این محیط محبوس شده‌اند. 🔹دولت باید برای مردم...